Już wkrótce więcej książkowych "must have"

 w zakładce: Polecane książki

Pobierz plik: PDF 

Edukacja Domowa - Marek Budajczak

Konferencja w Warszawie

Zapraszamy!

Więcej tutaj: Kontakt

Zapraszamy Państwa do współpracy!

 

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje: 

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci, 

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców, 

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb, 

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie, 

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty, 

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych.

Prof. Brian D. Ray

 

 

 

 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Co to jest Edukacja Domowa?

     Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja. 

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

Prof. Marek E. Budajczak

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica