Zespół Rodziców:

dr Anna Hasiuk - przewodnicząca,

Agnieszka Kuczaba-Wysocka - zastępca przewodniczącej,

Artur Abramowicz,

Anna Kopeć,

dr Małgorzata Kasperczak,

Nina Michalak,

Beata Kozłowska,

Dorota Owoc,

Kinga Bujakowska,

Maria Zając,

Ewa Powroźnik,

Paulina Szatkowska,

Roman Szatkowski,

Iwona Stankiewicz-Marszał,

Damian Marszał;

 

Zespół Prawny:

prof. US dr hab. Marek Andrzejewski,

prof. UAM dr hab. Justyn Piskorski,

mec. Andrzej Polaszek,

mec. Wojciech Bronowicz;

.

Zespół Naukowy:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński,

prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski,

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,

prof. zw. dr hab. Roman Leppert,

dr hab. Dorota Kubicka,

dr Katarzyna Kochan;

 

Rada Programowa Instytutu

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica