Art. 70. Prawo do nauki

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

 

1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.

Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica