Cele fundacji:

1. Upowszechnianie edukacji domowej jako prawnie dopuszczalnej formy realizacji obowiązku nauki.

2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla edukacji domowej w Polsce.

3. Działanie na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych ideą edukacji domowej, oraz innymi formami edukacji alternatywnej.

4. Wszechstronna pomoc rodzinom decydującym się na kształcenie swoich dzieci w trybie edukacji domowej. 

5. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej w zakresie edukacji domowej i alternatywnej. 

6. Działalność szkoleniowa, doradcza i edukacyjna. 

7. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i artystycznej rodzin edukacji domowej.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

 

Fundacja Instytut Educatio Domestica  została zarejestrowana w październiku 2016 roku.
 
Fundacja służy dobru polskiej edukacji domowej - dobru dzieci i ich rodziców, którzy wybrali tę szczególną formę kształcenia.
 
Fundację stworzyliśmy wspólnie z naszymi przyjaciółmi, a do współpracy zaprosiliśmy szacowne grono naukowców, prawników, a przede wszystkim rodziców.
 
Zapraszamy Państwa do współpracy!
 

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica