I tak konferencja celebrująca 30 rocznicę legalizacji edukacji domowej w III Rzeczypospolitej się dokonała. W imieniu Instytutu Educatio Domestica dziękujemy serdecznie wszystkim czynnym i biernym jej Uczestnikom. Najpierw wdzięczność nasza dotyczy Gości Specjalnych: Pana Prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego, Pana Posła dr Bartłomieja Wróblewskiego i dr Mike’a Donnelly. Dalej odbiorcami naszych podziękowań są: Pani prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska, Pani Bożena Boba-Dyga, Pani Marta Poruszek, Pan dr Andrzej Mazan i Pani dr Danuta Tomczyk. Spośród instytucji wspierających edukację domową dziękujemy Reprezentantom Fundacji Edukacji Domowej, Magazynu „Kreda” i Wydawnictwa Iosephicum. Dziękujemy Dyrektorom i Przedstawicielom Szkół przyjaznych edukatorom domowym: Panu Dyrektorowi Arturowi Abramowiczowi z Prywatnych Szkół im. Z. i J. Moraczewskich, Państwu Iwonie i Jarosławowi Pietrzakom z Chrześcijańskich Placówek im. Króla Dawida, Panu Dyrektorowi Marcinowi Sawickiemu z Montessori Mountain Schools, ks. dr Andrzejowi Lubowickiemu ze Szkół Benedykta, Pani Małgorzacie Olechno i Panu Piotrowi Klingerowi ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza oraz Paniom Beacie Szulc i Aleksandrze Czechowskiej z Chrześcijańskich Przedszkola, Szkoły Podstawowej i CHALO. Za prezentację interesującego przedsięwzięcia dziękujemy Pani Alicji Suchenek. Wreszcie podziękowania nasze winniśmy przedłożyć Rodzicom edukacji domowej: Państwu Czyszczoniom, Państwu Orwatom, Państwu Petelom, a przy usprawiedliwionej nieobecności małżonek Panom Jakubowi Jarosowi, Dawidowi Muszkietowi i Mariuszowi Dzieciątko. Ten ostatni zasługuje na naszą szczególną wdzięczność za trud włożony we współorganizację i współprowadzenie konferencji. Polskiej edukacji domowej chcielibyśmy zaś, idąc za głosem jednego z Uczestników, życzyć kolejnego spotkania w dobrych okolicznościach za kolejnych lat… 30!

Po konferencji!

"Rozmowy Instytutu" to cykl spotkań z adekwatnymi pedagogami, pasjonatami, dla których edukacja stała się misją, której podporządkowali swoje życie.

W kolejnym odcinku "Rozmów Instytutu" - "Kobiecym okiem", które prowadzi Iza Budajczak-Moder, gościem jest Agata Głażewska - entuzjastka i wieloletni praktyk edukacji domowej, mama Magdaleny i Jakuba – dzieci, które były uczone wyłącznie poza szkołą. Z wykształcenia polonistka, wspiera uczniów i rodziców edukacji domowej w tej dziedzinie. Właścicielka wydawnictwa Iosephicum, mającego służyć głównie edukacji domowej, autorka książki „Edukacja domowa jako styl życia”.

Zapraszamy do wysłuchania!

Więcej tutaj: Rozmowy Instytutu

Edukacja domowa "Who is who"

- z Agatą Głażewską

rozmawia Iza Budajczak-Moder

30.09.2022 r.

30-lecie edukacji domowej w Polsce

04.09.2021 r. 

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Prof. Brian D. Ray z NHERI (National Home Education Research Institute) udzielił ekskluzywnego wywiadu w czasie swojej wizyty w Polsce, gdzie brał udział w konferencji pt. Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna. Wydarzenie miało miejsce 7 września 2019 r. w Warszawie. Rozmowę poprowadził prof. Marek Budajczak z Instytutu Educatio Domestica.

Brian D. Ray i Marek Budajczak - rozmowa o edukacji domowej

Już wkrótce więcej książkowych "must have"

 w zakładce: Polecane książki

Pobierz plik: PDF 

Edukacja Domowa - Marek Budajczak

07.09.2019 r.

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

https://patronite.pl/www.edukacja-domowa-instytut.p

Szanowni Państwo, w roku 2016, po trwającej od ponad 20 lat działalności na rzecz polskiej edukacji domowej, współtworzeniu w 2003 roku Stowarzyszenia Edukacji Domowej, najstarszej w Polsce instytucji zajmującej się propagowaniem ED, i liczącej blisko 20 lat współpracy z placówkami międzynarodowymi, postanowiliśmy stworzyć organizację, wspólnie z naszymi przyjaciółmi, której zadaniami miały być: upowszechnianie edukacji domowej jako prawnie dopuszczalnej formy realizacji obowiązku nauki, podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla niej w Polsce oraz działanie na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych ideą ED, oraz innymi formami edukacji alternatywnej.
 
I tak 13 października 2016 roku powołana do życia została Fundacja Instytut Educatio Domestica, do której zaprosiliśmy szacowne grono naukowców, prawników i przede wszystkim rodziców edukacji domowej.
 
Nasz Instytut oferuje wszechstronną pomoc rodzinom decydującym się na kształcenie swoich dzieci w trybie edukacji domowej oraz prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i edukacyjną.
 
Prowadzimy i wspieramy działalność naukową w zakresie ED i alternatywnej, a także ruchy społeczne, kulturalne i artystyczne rodzin edukacji domowej.
 
Do dnia dzisiejszego przeprowadziliśmy wiele interwencji związanych z szykanowaniem i łamaniem praw rodzin edukacji domowej, której dopuszczali się m.in. urzędnicy państwowi. Rozwiązujemy na bieżąco indywidualne problemy i trudności, z którymi zmagają się członkowie tej wyjątkowej grupy, jaką jest społeczność ED.
 
W ciągu zaledwie 7 lat istnienia zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy wiele konferencji promujących idee edukacji domowej.
 
Chcielibyśmy m.in. wydać książkę z wystąpieniami matek, ojców i dzieci edukacji domowej z ostatnich trzech konferencji, lecz nasza działalność finansowana jest z prywatnych kieszeni założycieli i okazjonalnych darowizn.
 
Nasz Instytut nie otrzymuje żadnych dotacji czy grantów publicznych, zresztą od początku naszej działalności jako punkt honoru postawiliśmy sobie, za radą naszych bardziej doświadczonych przyjaciół zza oceanu, by nie wyciągać ręki po „państwowe” pieniądze, wiedząc, iż wiązałoby się to z większą kontrolą i uzależnieniem od władzy.
 
Dlatego chcielibyśmy poprosić o rozważenie finansowego wsparcia naszej misji. Gdyby ktokolwiek z Państwa rozważał taką ewentualność, sposobność ku temu dostarcza platforma Patronite. Informacje jak działa Patronite można znaleźć np. tu: https://patronite.pl/jak_to_dziala , a wskazówki w jaki sposób zostać Patronem konkretnego Autora znajdziecie Państwo tu: https://patronite.pl/app/faq/articles/43000165260 .

 

 
 

28.06.2023 r.

02.02.2024 r.

"Dziecko

w edukacji domowej"

Part II

Część pierwsza i druga Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Dziecko w edukacji domowej - Part II” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica, która odbyła się w sobotę 2 marca 2024 r.

 

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska - W co się bawić w pokoju i na wolnym powietrzu? O zabawach dziecięcych okresu zaborów.

Weronika Zielińska i Paweł Zieliński - Doświadczenia absolwenta ED i Licealistki - czemu wolimy Edukację domową od szkół stacjonarnych ?

Marta Wnuk - Moje doświadczenia z edukacją domową - odkrywanie pasji.

Amelia Ossowska - W ED mogę realizować swoje marzenia naukowe.

Dr Artur Michał Wnuk - STEM a edukacja domowa.

 

Część druga

Dorota Dziamska - Ogólnopolski projekt edukacyjny - Nasza Epopeja.

Antoni Szelenbaum - Najlepsza decyzja.

Zuzanna Hofman - ED jako droga do realizacji pasji i zainteresowań.

Szymon Krata - Edukacja domowa jako nauka uczenia się.

Antonina Kowalska - Jak edukacja domowa pozwoliła mi odkryć, co chcę robić w życiu?

Filip Tłustochowicz - Zmiana na edukację domowa w klasie maturalnej.

Dr Bożena Boba-Dyga - Dziecko ED dawniej i dziś, czyli jak zjeść współczesność i się nie udławić?

05.03.2024 r.

WIELKANOC 2024

31.03.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na

Ogólnopolską Konferencję pt. 

 

"Pionierzy edukacji domowej

czyli

jak to drzewiej bywało"

 

 

Informacje: tel. 602 403 492

26.04.2024 r.

O  wszystkich minionych konferencjach i wydarzeniach, w które zaangażowany był Instytut,   możecie Państwo przeczytać w zakładce: Wydarzenia