Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Poznań, 08.09.2018 r.

Konferencja pt. Edukacja domowa a sedno edukacji 

Sesja plenarna ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Edukacja domowa a sedno edukacji", zorganizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i Instytut Educatio Domestica. 

PROGRAM

Rejestracja uczestników: 8.30 – 9.30 (przy sali 508)

Otwarcie konferencji: 9.30 

Sesja plenarna: 9.45 – 12.00 (sala 508) 

1. prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański), dr Monika Nawrot-Borowska (UKW w Bydgoszczy) – Idee i postulaty wychowania rodzinnego oraz edukacji domowej w świetle polskiego piśmiennictwa pedagogicznego od końca XVIII do początku XX wieku

2. prof. UWM, dr hab. Urszula Bartnikowska, Karolina Żelazowska (G.E. Nomada) – Pozadomowe aspekty edukacji domowej na przykładzie działania Grupy Edukacyjnej Nomada

3. prof. zw. dr hab. Roman Leppert (UKW w Bydgoszczy) – Czy istnieje istota edukacji?

4. prof. UAM, dr hab. Kinga Kuszak (WSE UAM) – Edukacja językowa w rodzinie

5. prof. UAM, dr hab. Sławomir Banaszak (WSE UAM) - Sedno edukacji według polskich menedżerów 

6. prof. UAM, dr hab. Marek Budajczak (WSE UAM, Instytut Educatio Domestica) – Edukacja domowa a funkcjonowanie narodu (w stulecie odzyskania niepodległości)

Dyskusja

Przerwa kawowa: 12.00 – 12.15

Sekcja 1. 12.15 – 14.00 (Sala 508)

7. dr Joanna Bielecka-Prus (UMCS w Lublinie) – Społeczne i pedagogiczne motywy decyzji podjęcia edukacji domowej. Analiza wyników badań empirycznych

8. Alina Dąbrowska, Ilona Bartosiewicz (Szkoła Podstawowa w Lubczynie) – Edukacja domowa na pierwszym etapie edukacyjnym

9. dr Marzena Dobner (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Edukacja domowa a specjalne potrzeby edukacyjne

10. Artur Abramowicz (Prywatne Szkoły im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku) – „Okrakiem” na edukacji domowej – doświadczenia pełniącego w niej dwojaką rolę

11. Mateusz Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski) – Domowa edukacja medialna i „samo-edukacja” jako szansa na przezwyciężenie kryzysu w sferze komunikowania publicznego

12. mec. Wojciech Bronowicz – Biurokratyczne trudności w edukacji domowej 

Dyskusja

Sekcja 2. 12.15 – 14.00 (Sala 308)

13. Justyna Daria Żywańska (UMK w Toruniu) – Edukacja domowa - dobra czy zła alternatywa dla edukacji zinstytucjonalizowanej?

14. Arleta Witek (Uniwersytet Gdański) – Wolność i swoboda. Czyli co oferuje nam edukacja domowa

15. dr Danuta Tomczyk (SSW Collegium Balticum) – Edukacja oparta na rodzinie w opinii outsiderów – przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

16. dr Justyna Śmietańska (WSE UAM) – Specyfika diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w poradni w kontekście edukacji domowej

17. Paulina Syga (AWF w Białej Podlaskiej) – Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w edukacji domowej jako alternatywa wychowania fizycznego w szkole

18. Jarosław Świtoń (Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”) – Zastosowanie pedagogiki Montessori w nauczaniu domowym 

Dyskusja    

Przerwa obiadowa: 14.00 – 15.00 (bud. E)

Sekcja 1. 15.00 – 17.00 (sala 508)

19. dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) – Czas wolny w edukacji domowej

20. dr Katarzyna Kmita-Zaniewska (Uniwersytet Gdański) – "Ukryty program" a edukacja domowa

 21. Anna Helaniak (UMCS w Lublinie) – Problemy rodzin edukujących domowo. Prezentacja badań empirycznych

22. dr Anna Hasiuk (Instytut Educatio Domestica) – Zagrożenia ekologiczne wobec edukacji

23. dr Magdalena Giercarz-Borkowska – Ucieczka ze szkoły zaprzepaszczonych zdolności - co może oferować edukacja domowa?

24. Anna Dukowicz – Edukacja domowa w Rosji

25. Kamil Kleszczyński (Uniwersytet Zielonogórski) – Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem grywalizacji w edukacji domowej w kontekście ogólnego sensu kształcenia

Dyskusja

Sekcja 2. 15.00 – 17.00 (Sala 308)

26. Sara Kolkowska, Adam Kobyliński (UMK w Toruniu) – "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" - czyli parę słów o edukacji domowej

27. dr Renata Królikiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Relacja w edukacji odkrywana na nowo

28. Alina Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Co jest istotą edukacji? Grywalizacja zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej

29. Dagmara Strzelczyk (Instytut Educatio Domestica) – Tradycyjna matka w edukacji domowej

30. Aleksandra Sulczewska (WSE UAM) – Rodzic, dziecko, matematyka – sedno kształtowania kompetencji matematycznych

31. Tomasz Mielczyński (TXMA - Autorska Pracownia Projektowa) – Projektowanie habitatu dla rodzin edukujących domowo na przykładzie realizacji domu własnego – Bio Arki

32. dr Michał Nowicki (WSE UAM) – O samokształceniu z perspektywy perypatetyckiej, epikurejskiej i tomistycznej

33. Łukasz Remisiewicz (Uniwersytet Gdański) – Procesy społeczne w edukacji domowej 

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji: 17.15