Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

W sobotę, 7 września br. w gościnnych progach Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie-Radości odbyła się konferencja pt. Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna. Licznie zgromadzeni słuchacze, przywitani przez JM Rektora WBST, dr Włodzimierza Tasaka, wysłuchali szeregu rodzimych specjalistów z zakresu domowego edukowania i specjalnego gościa, prof. Briana Ray’a, prezesa National Home Education Research Institute z USA.
 
Na temat prawnych uwarunkowań rodzinnego edukowania i potrzeb w tym względzie na przyszłość mówił mec. Rafał Dorosiński z Instytutu Ordo Iuris. Dr Katarzyna Kochan z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiła interesujące wątki z historii polskiej edukacji domowej, łącząc przeszłość ze współczesnymi realiami. Dr Marzena Dobner z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjęła fundamentalne kwestie domowego kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Mgr inż. Tomasz Mielczyński przedstawił swoją koncepcję architektury mieszkalnej „dla” edukacji domowej i dokumentację wcielenia tego projektu, pod nazwą: Bio Arka”, w życie własnej, edukacyjnodomowej rodziny. Prezes Instytutu Educatio Domestica podjął próbę ulokowania edukacji domowej wśród innych alternatyw edukacyjnych i przekonywania, że właśnie ona – solidna, rodzinna edukacja – stanowi prawdziwie merytoryczną odpowiedź na wyzwanie edukacji jako takiej. Tę część zakończył moderator i współorganizator całości, mgr Artur Abramowicz, dyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku, od lat współpracujących z rodzinami edukacji domowej, przedstawiając zasady i rzeczywistość takiej kooperacji, a także odpowiadając na pytania zgromadzonych.
 
Drugą, kilkugodzinną część konferencji wypełnił nasz znamienity gość z Ameryki, najwybitniejszy w świecie badacz edukacji domowej, prowadzący swoje eksploracje od 35 lat. W trzech partiach przedstawił kolejno kwestie: wyników badań empirycznych (konsekwentnie wykazujących adekwatność edukacyjną domowego formowania w zakresie wiedzy i umiejętności szkolnych, społeczno-wychowawczym i dorosłych karier życiowych), praktycznych sugestii co do zewnętrznych i z wnętrza środowiska edukacji domowej pochodzących możliwości uzyskiwania wsparcia w edukacyjnej pracy z dziećmi, wreszcie filozoficznych fundamentów dla domowego edukowania. Tę część zwieńczyły pytania uczestników konferencji do eksperta. Tłumaczem dla amerykańskiego naukowca był dr Mateusz Wichary.
 
Instytut Educatio Domestica pragnie gorąco podziękować wszystkim Prelegentom za przyjęcie naszego zaproszenia do uczestnictwa w konferencji.
 
Iza Budajczak-Moder

Pokonferencyjne echa

18.09.2019 r.

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica