© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

26 maja 2021 roku Instytut Educatio Domestica występował w roli wspierającej dla Laboratorium Edukacji Alternatywnej WSE UAM w Poznaniu, podczas organizacji konferencji pt. „Edukacja alternatywna – od cząstkowych innowacji po kompleksowe przełomy”.

Wśród różnorodnych tematów edukacja domowa przewijała się szereg razy. Na jej temat pozytywnie mówił w bardzo dobitnym wystąpieniu główny gość konferencji, P. prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski. Aktualną, okołopandemijną sytuację edukacji domowej omówiła P. mgr Marta Poruszek, a jej przebogatą historię z końca czasów zaborów P. prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska. Wśród uczestników, tak czynnych, jak i biernych, było niemałe grono rodziców edukacji domowej (nawet Rodaczka z dalekiej Kanady).

Choć nie sposób wymienić wszystkich świetnych wystąpień, to ja chciałabym wyróżnić jeszcze dwie niezwykłe relacje: P. ppłk Maciej Ostrowski przedstawił kształty unikalnego eksperymentu pedagogicznego, a przede wszystkim wychowawczego, z okresu międzywojnia, jakim były elitarne rydzyńskie szkoły prof. Tadeusza Łopuszańskiego; wtórował mu, pokazując, czym jest prawdziwe formowanie charakterów, sławny twórca Szkoły pod żaglami, P. kapitan Krzysztof Baranowski. Oba przedsięwzięcia to nie propozycja dla sybarytów!

Wobec rozbudzanego wśród polskich innowatorów i rewolucjonistów apetytu na poznawanie cudzych alternatyw edukacyjnych, konferencja ta ma przerodzić się w cykl spotkań, co organizatorzy już teraz, z dużym wyprzedzeniem, deklarują.

26.05.2021 r.

 Konferencja pt. 

Edukacja alternatywna

– od cząstkowych innowacji

po kompleksowe przełomy  
 

Global Home Education Conference 2020 - Family Rights Regarding Children’s Education: A Brief Look Into the Most Recent Changes (Europe)
 
 
Sytuację w Polsce przedstawił prof. Marek Budajczak, prezes Instytutu Educatio Domestica
 
 
 
 
 

Global Home Education Conference 2020 

09-13.11.2020 r.

Brian D. Ray i Marek Budajczak - rozmowa o edukacji domowej

Prof. Brian D. Ray z NHERI (National Home Education Research Institute) udzielił ekskluzywnego wywiadu w czasie swojej wizyty w Polsce, gdzie brał udział w konferencji pt. Edukacja domowa jako merytoryczna alternatywa edukacyjna.

Wydarzenie miało miejsce 7 września 2019 r. w Warszawie.

Rozmowę poprowadził prof. Marek Budajczak z Instytutu Educatio Domestica.

Konferencja pt. 

Edukacja domowa 

jako

 merytoryczna 

alternatywa edukacyjna 

Warszawa, 07.09.2019 r.

Sesja plenarna ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Edukacja domowa a sedno edukacji", zorganizowanej przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu i Instytut Educatio Domestica. 

Sekcja 2. 15.00 – 17.00 (Sala 308)

26. Sara Kolkowska, Adam Kobyliński (UMK w Toruniu) – "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" - czyli parę słów o edukacji domowej

27. dr Renata Królikiewicz (Akademia Ignatianum w Krakowie) – Relacja w edukacji odkrywana na nowo

28. Alina Nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Co jest istotą edukacji? Grywalizacja zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej

29. Dagmara Strzelczyk (Instytut Educatio Domestica) – Tradycyjna matka w edukacji domowej

30. Aleksandra Sulczewska (WSE UAM) – Rodzic, dziecko, matematyka – sedno kształtowania kompetencji matematycznych

31. Tomasz Mielczyński (TXMA - Autorska Pracownia Projektowa) – Projektowanie habitatu dla rodzin edukujących domowo na przykładzie realizacji domu własnego – Bio Arki

32. dr Michał Nowicki (WSE UAM) – O samokształceniu z perspektywy perypatetyckiej, epikurejskiej i tomistycznej

33. Łukasz Remisiewicz (Uniwersytet Gdański) – Procesy społeczne w edukacji domowej 

Dyskusja

Sekcja 1. 15.00 – 17.00 (sala 508)

19. dr Katarzyna Kochan (Uniwersytet Zielonogórski) – Czas wolny w edukacji domowej

20. dr Katarzyna Kmita-Zaniewska (Uniwersytet Gdański) – "Ukryty program" a edukacja domowa

 21. Anna Helaniak (UMCS w Lublinie) – Problemy rodzin edukujących domowo. Prezentacja badań empirycznych

22. dr Anna Hasiuk (Instytut Educatio Domestica) – Zagrożenia ekologiczne wobec edukacji

23. dr Magdalena Giercarz-Borkowska – Ucieczka ze szkoły zaprzepaszczonych zdolności - co może oferować edukacja domowa?

24. Anna Dukowicz – Edukacja domowa w Rosji

25. Kamil Kleszczyński (Uniwersytet Zielonogórski) – Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem grywalizacji w edukacji domowej w kontekście ogólnego sensu kształcenia

Dyskusja

Podsumowanie i zamknięcie konferencji: 17.15

Przerwa obiadowa: 14.00 – 15.00 (bud. E)

Sekcja 2. 12.15 – 14.00 (Sala 308)

13. Justyna Daria Żywańska (UMK w Toruniu) – Edukacja domowa - dobra czy zła alternatywa dla edukacji zinstytucjonalizowanej?

14. Arleta Witek (Uniwersytet Gdański) – Wolność i swoboda. Czyli co oferuje nam edukacja domowa

15. dr Danuta Tomczyk (SSW Collegium Balticum) – Edukacja oparta na rodzinie w opinii outsiderów – przyszłych nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

16. dr Justyna Śmietańska (WSE UAM) – Specyfika diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w poradni w kontekście edukacji domowej

17. Paulina Syga (AWF w Białej Podlaskiej) – Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w edukacji domowej jako alternatywa wychowania fizycznego w szkole

18. Jarosław Świtoń (Prywatna Szkoła Podstawowa „Harmonia”) – Zastosowanie pedagogiki Montessori w nauczaniu domowym 

Dyskusja    

Sekcja 1. 12.15 – 14.00 (Sala 508)

7. dr Joanna Bielecka-Prus (UMCS w Lublinie) – Społeczne i pedagogiczne motywy decyzji podjęcia edukacji domowej. Analiza wyników badań empirycznych

8. Alina Dąbrowska, Ilona Bartosiewicz (Szkoła Podstawowa w Lubczynie) – Edukacja domowa na pierwszym etapie edukacyjnym

9. dr Marzena Dobner (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Edukacja domowa a specjalne potrzeby edukacyjne

10. Artur Abramowicz (Prywatne Szkoły im. Z. i J. Moraczewskich w Sulejówku) – „Okrakiem” na edukacji domowej – doświadczenia pełniącego w niej dwojaką rolę

11. Mateusz Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski) – Domowa edukacja medialna i „samo-edukacja” jako szansa na przezwyciężenie kryzysu w sferze komunikowania publicznego

12. mec. Wojciech Bronowicz – Biurokratyczne trudności w edukacji domowej 

Dyskusja

PROGRAM

Rejestracja uczestników: 8.30 – 9.30 (przy sali 508)

Otwarcie konferencji: 9.30 

Sesja plenarna: 9.45 – 12.00 (sala 508) 

1. prof. zw. dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański), dr Monika Nawrot-Borowska (UKW w Bydgoszczy) – Idee i postulaty wychowania rodzinnego oraz edukacji domowej w świetle polskiego piśmiennictwa pedagogicznego od końca XVIII do początku XX wieku

2. prof. UWM, dr hab. Urszula Bartnikowska, Karolina Żelazowska (G.E. Nomada) – Pozadomowe aspekty edukacji domowej na przykładzie działania Grupy Edukacyjnej Nomada

3. prof. zw. dr hab. Roman Leppert (UKW w Bydgoszczy) – Czy istnieje istota edukacji?

4. prof. UAM, dr hab. Kinga Kuszak (WSE UAM) – Edukacja językowa w rodzinie

5. prof. UAM, dr hab. Sławomir Banaszak (WSE UAM) - Sedno edukacji według polskich menedżerów 

6. prof. UAM, dr hab. Marek Budajczak (WSE UAM, Instytut Educatio Domestica) – Edukacja domowa a funkcjonowanie narodu (w stulecie odzyskania niepodległości)

Dyskusja

Przerwa kawowa: 12.00 – 12.15

Konferencja pt. Edukacja domowa a sedno edukacji 

Poznań, 08.09.2018 r.

Część pierwsza
 
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak – Nieodparty urok edukacji domowej
 
Bożena Boba-Dyga – Edukacja domowa z perspektywy dorosłego beneficjenta. O edukacji domowej w dobie PRL w rodzinie Bobów
 
ks. dr Andrzej Lubowicki – Wpływ edukacji domowej na funkcjonowanie rodziny
 
Agata Głażewska – O radości odkrywania świata z dziećmi
 
Dorota i Krzysztof Piwowarscy – Edukacja domowa – droga do …
 
Dagmara Strzelczyk – Praktyka edukacji domowej w rodzinie 
 
dr Danuta Tomczyk – Wrażliwość edukacyjna babci i dziadka w procesie edukacji domowej wnuków
 
 
Część druga
 
mgr inż. Tomasz Aleksander Mielczyński – Architektura dla edukacji domowej? Próba opisania problemu projektowania habitatów dla rodzin edukujących domowo na przykładzie realizacji „Bio_Arki”
 
Agnieszka Kuczaba-Wysocka – Edukacja domowa w małej miejscowości
 
Anna Dukowicz – O niektórych mitach wokół edukacji domowej 
 
Marta Poruszek – Edukacja domowa wobec wyzwań XXI wieku
 
dr  Katarzyna Pawełek – Kształcenie charakteru młodego człowieka – zapoznane ogniwo wychowania i profilaktyki
 
Jolanta Dobrzyńska – Mity współczesnej edukacji

W spotkaniu tym z jednej strony swymi osobistymi doświadczeniami podzielili się rodzice i dorośli „absolwenci” edukacji domowej, z drugiej zaś - uwzględniając tytułową, rodzinną perspektywę - inspirowali edukatorów domowych znawcy ważnych kwestii z kilku dziedzin antropologii (w części będący też praktykami w zakresie edukacji domowej).

05.09.2020 r.

Część pierwsza i druga ogólnopolskiej konferencji

pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny"

zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica

pod honorowym patronatem

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej,

która odbyła się w sobotę 5 września 2020 r.

 Konferencja pt. 

Edukacja domowa z perspektywy rodziny  
 

Dziękujemy bardzo wszystkim mówcom i pozostałym uczestnikom dzisiejszej konferencji pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny", zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica. Bogactwo przeżyć i głębia refleksji, jakimi się z wszystkimi obecnymi szczerze podzielono, wróży dobrze na przyszłość nie tylko rodzinnym przedsięwzięciom edukacyjnodomowym, ale i edukacji polskiej w ogóle. Dobro przejawia naturalną skłonność do rozmnażania się!

Wielkie dzięki!

Po konferencji!

26.08.2020 r.

Konferencja pt. Edukacja domowa z perspektywy rodziny

Przedstawiamy Państwu program naszej konferencji!
Prosimy o rejestrowanie się za pomocą poniższego arkusza zgłoszeniowego. Po rejestracji otrzymacie Państwo na adres e-mail link do uczestnictwa w konferencji.

Przedstawiamy Państwu gości naszej konferencji:

Instytut Educatio Domestica uprzejmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane edukacją domową na ogólnopolską konferencję pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny", która odbędzie się 5 września br., w wielkopolskim Lesznie!

W spotkaniu tym z jednej strony swymi osobistymi doświadczeniami z edukacją domową podzielą się jej rodzice i dorośli „absolwenci”, z drugiej zaś – uwzględniając tytułową, rodzinną perspektywę – inspirować edukatorów domowych będą znawcy ważnych kwestii z kilku dziedzin antropologii (w części będący też praktykami w zakresie edukacji domowej).

Zapraszamy!

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVg6WcrMq7SYOhIRdivMAi26BLRskFVMDeuX-XbNZXDYD-g/viewform?fbclid=IwAR1MOghn0Gqp6zdPZlD7LqKlHoEreb5Q6h2VitIY6RQSSA04fnoDe50CUT8

 

Konferencja pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny"

Leszno, 22.02.2020 r.

Przez dwa dni (piatek i sobota) mieliśmy wielką przyjemność goszczenia rodzin edukacji domowej. Czerwcowe spotkania w Poniecu stają się powoli naszą tradycją. Spotykamy się już po ostatnich egzaminach i jest to dobry czas na podzielenie się wrażeniami z mijającego roku (bez)szkolnego. To także okazja do wzajemnego zapoznawania się. Aż miło patrzeć, kiedy ludzie wymieniają się numerami telefonów i adresami e-mailowymi, gdy rodzą się nowe przyjaźnie. 

Jest to również dobry czas dla dzieci. Wreszcie mają możliwość socjalizowania się  

W ramach tegorocznego czerwcowego zjazdu podsumowaliśmy także nasz cykl seminariów pt. Edukacja dla dziecka i jego rodzica. Jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty. Z uwagi na zapotrzebowanie jesienią ruszy nowy cykl.

Spotkanie rodzin edukacji domowej!

16.06.2018 r.

Od lewej: Tim Chen (Tajwan), prof. Brian Ray (USA) i prof. Marek Budajczak 

Konferencja, w swej pierwszej, petersburskiej części zaczęła się oficjalnie we wtorek, 15 maja, o 9.00 rano sesją plenarną. Obok rosyjskich organizatorów, wystąpili tu także główni organizatorzy GHEC2018 ze świata, z Mike’m Donnelly’m i Gerald’em Huebner’em na czele. Po kolejnej sesji plenarnej (tu po raz pierwszy wystąpiła ze swoimi „Ośmioma powodami, dla których dzieciaki uczą się najskuteczniej w domu”, Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego GHEC, dr Debra Bell) i dwóch turach potrójnych sesji warsztatowych (ze stosownymi przerwami oczywiście), ten pierwszy dzień zakończono kolacją. Po niej, Komitet Organizacyjny, w którym pracował też prezes Instytutu Educatio Domestica, odbył swoje spotkanie.

Rankiem 16 maja, dwunastoosobowa grupa naukowców, z prezesem IED w składzie, udała się do Moskwy, by następnego dnia, na zaproszenie rektora Moskiewskiego Uniwersytetu, wraz z uczonymi dwóch stołecznych uczelni wziąć udział w specjalnej, całodziennej konferencji na temat prawnych aspektów edukacji domowej.

Pozostali uczestnicy GHEC2018, wciąż na terenie Sankt Petersburga, wzięli w środę udział w obradach o charakterze praktycznym. Ta grupa dotarła do Moskwy późnym wieczorem w czwartek.

W piątek w gronie około 700 osób, w tym około 120 gości z ponad trzydziestu krajów świata, odbyły się dwie plenarne sesje z udziałem ważnych przedstawicieli władz i parlamentu Federacji Rosyjskiej, Cerkwi Prawosławnej i wielkich rosyjskich organizacji pozarządowych. Po południu, w dwóch poczwórnych turach warsztatowych pracowano nad szczegółowymi kwestiami edukacji domowej. Osobny cykl zgromadził naukowców z całego świata (również i tu, drugi ze swoich referatów, nt. związków edukacji domowej z losami narodów, na przykładzie historii odzyskiwania przez Polaków niepodległości, wygłosił prezes IED).

W ostatnim, sobotnim dniu GHEC2018 porządek był identyczny, jak w piątek. Wieczorem dokonano też ceremonii oficjalnego zamknięcia Konferencji i zapowiedziano następne spotkanie.

W trakcie kilku obrad Komitetu Organizacyjnego ustalono miejsce i datę – Filipiny 2020 – kolejnej globalnej konferencji, a także powstanie nowego międzynarodowego ciała, koordynującego globalną współpracę edukatorów domowych. 

Oprócz prezesa Instytutu Educatio Domestica prof. UAM dr hab. Marka Budajczaka, na konferencji Polskę reprezentował także prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, Pan dr inż. Mariusz Dzieciątko.

Sankt Petersburg/Moskwa, 15-19.05.2018 r.

GHEC2018 – relacja z Rosji

W dniu dzisiejszym na Stadionie PGE Narodowym (a ściślej, w pomieszczeniach Biznes Klubu i sal konferencyjnych) podsumowano cykl krajowych debat na temat potrzeb w zakresie zmian obecnej Konstytucji RP. Gospodarzem Kongresu był Pan Prezydent, Andrzej Duda. Wśród uczestników Kongresu był też prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, prezes Instytutu Educatio Domestica, zaszczycony zaproszeniem Kancelarii Prezydenta RP.

Warszawa, 26.04.2018 r.

Kongres "Wspólnie o Konstytucji na Narodowym"

"Domowa Edukacja jako forma intelektualnego rozwoju młodego pokolenia.

Obraz psychologiczny dojrzałego człowieka w aspekcie edukacji zrealizowanej w warunkach domowych”

- wystąpienie prof. UAM dr hab. Marka Budajczaka.

Konferencja pt.

„Domowa edukacja  a katolickie wychowanie dzieci i młodzieży”

Szczecin, 17.02.2018 r.

Prezes Instytutu Educatio Domestica prof. UAM dr hab. Marek Budajczak wziął udział w sejmowej debacie (Perspektywa 5 - Naukowcy) 

 

Całość debaty tutaj: iTV Sejm - transmisje

Warszawa, 21.11.2017 r.

Debata panelowa w Sejmie

03.11.2017 r.

Zaproszenie na seminaria w Centrum Edukacji i Rekreacji Rodzinka! 

Kochani Rodzice!
Wszyscy mamy swoje doświadczenie szkolno-edukacyjne, niestety nie wszystkie wspominamy dobrze, przed wieloma chcielibyśmy uchronić swoje dzieci. Podążając za pędzącym niczym Pendolino rozwojem społecznym, przemianami społecznymi, komputeryzacją i wielopłaszczyznowym rozwojem techniki, poszukujemy czegoś co będzie pasowało do nas i do naszych dzieci.
 
Wszystkich rodziców którzy poszukują alternatywnych - inspirujących form edukacji zapraszamy na cykl seminariów: ,, Edukacja dla dziecka i jego rodzica”
 
Seminaria będą prowadzone przez prof. UAM dr hab. Marka Budajczaka (Instytut Educatio Domestica)
 
Pierwsze spotkanie 18.11.2017r ( sobota ) od godziny 11.00 dla naszych rodziców ( wszystkich którzy korzystają z naszych usług opiekuńczo-edukacyjnych ) udział w pierwszym seminarium bezpłatny.
 
Dla pozostałych zainteresowanych - pierwsze seminarium 50,00 zł od osoby.
 
RODZINY Z EDUKACJI DOMOWEJ ZAPRASZAMY Z DZIEĆMI.
 
Przewidujemy warsztaty artystyczne, szachowe, gry i zabawy dla dzieci.
 
Zabierzcie ulubione gry planszowe i coś na przekąskę.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

10.10.2017 r.

Rodzice Edukacji Domowej, czyli Ci, którzy podjęli trud nauczania (niezależnie od wychowania i opieki) swoich dzieci, starają się przekazać im konkretną wiedzę.

Dziecko ma wiedzieć, widzieć, doświadczyć. Dlatego pełni entuzjazmu rodzice wertują podstawę programową (bo egzaminy, bo wymagania MEN …), zbierają materiały, książki, pomoce dydaktyczne, przeglądają oferty edukacyjne, sportowe i atrakcje turystyczne. Starają się na wszelkie sposoby, aby ich dzieci były mądre, obyte, zsocjalizowane. Mama i tato organizują życie rodzinne tak, aby pogodzić własne obowiązki zawodowe, domowe i rodzicielskie ze zdobywaniem przez ich pociechy wiedzy, rozwijaniem sprawności umysłowych i umiejętności, kształtowaniem postaw i systemu wartości, dziecięcymi zainteresowaniami, pasjami i zdolnościami. 

I nagle (no … może po jakimś czasie) okazuje się, że mimo całego swojego wysiłku, mają „normalne dzieci”. Normalne, czyli takie, które „nic nie mają zadane”, którym nie zawsze się chce, które mają swoje trudności  i ograniczenia, które z chęcią zajmują się wszystkim, tylko nie tym, co rodzice usilnie im proponują.  . . .

czyli część pierwsza z cyklu  seminariów

pt. „Edukacja dla dziecka i jego rodzica”.

"Profesor na kolanach"

08.10.2017 r.

GHEC 2018

19.09.2017 r.

Instytut Educatio Domestica zaprasza na cykl seminariów

pt. Edukacja dla dziecka

i jego rodzica

Choć w dzisiejszym państwie edukacja jest w praktyce przeciw dziecku, tj. wymaga się jej w sposób bezwzględny od uniformizowanego dziecka, a stąd najczęściej jest ona daleka od jego natury (podczas kiedy rodzic wcale się w niej nie liczy), to wydaje się możliwym takie „prowadzenie” edukacji, które, pomimo szkolnych roszczeń i stereotypów, szanować będzie, obok poszanowania moralnych prawideł, unikalność każdego dziecka, a następnie nastolatka, i tym sposobem będzie ludzkie:                 

Dla dziecka i jego rodzica (co szczególnie ważne w ramach edukacji domowej).

Edukacja skuteczna i adekwatna, tak względem wymagań systemu oświaty, jak i wyzwań człowieczeństwa, jest osiągalna, trzeba tylko uświadomienia sobie kilku zaledwie prostych zasad i konsekwentnego korzystania z narzędzi, jakie im towarzyszą.

I owe antropologiczne reguły, i towarzyszące im narzędzia zostaną zaprezentowane w ramach proponowanego przez nas cyklu seminariów. Ufamy, że ich użyteczność ujawni się w powszednich konfrontacjach z wymaganiami każdego przedmiotu nauki szkolnej (także języków obcych!) i z wyzwaniami naszej wspólnej, ludzkiej kondycji.

10.06.2017 r.

Konferencja w Zielonej Górze

               Szczecin, 2 - 3 czerwca 2017 r.                    

Konferencja „Edukacja domowa - teoria i praktyka”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 2-3 czerwca odbyła się w Szczecinie konferencja interdyscyplinarna, poświęcona edukacji domowej, którą zorganizowała Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum.


Organizatorzy spotkania postawili sobie za cel „wymianę poglądów i doświadczeń oraz wspieranie budowy sieci kontaktów pomiędzy naukowcami i praktykami zainteresowanymi edukacją domową jako przedsięwzięciem podejmowanym przez rodzinę”. Prezentowane pierwszego dnia wystąpienia dotyczyły wyłącznie praktyki edukacji domowej. O swoich doświadczeniach z tą formą kształcenia opowiadały trzy rodziny, zajmujące się na co dzień edukacją domową.


Drugiego dnia konferencji zaprezentowano szerego referatów naukowych, dotyczących historycznych i prawnych uwarunkowań edukacji domowej, jej teoretycznych podstaw („Historyczne konteksty edukacji domowej”; „Edukacja domowa - system czy wyjątek”; „Edukacja domowa w aspekcie prawnym”; „Przed jakimi wyzwaniami edukacyjnymi stoją homeschoolersi?; „Spotkanie i dialog w edukacji domowej”; „Ku czemu zmierza edukacja? Filozoficzne i aksjologiczne podstawy edukacji domowej”).


Na konferencji nie zabrakło również urzędników oświatowych, pedagogów i psychologów, pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy wreszcie dyrektorów szkół („Obowiązek edukacyjny a nauczanie domowe w prawie oświatowym”; „ Co edukatorzy domowi powinni wiedzieć o rozwoju mózgu dziecka?”; „Opinia psychologiczno-pedagogiczna jako wymagany dokument jako wymagany dokument realizacji edukacji domowej”; „Odpowiedzialnośc rodziców w edukacji domowej”).


Tak rozumiana edukacja domowa jawi się jako nieodłączna część systemu szkolnego, ściśle podporządkowanego organom państwowej kontroli. W tym kontekście dzieci edukowane domowo zostają nie tylko obowiązkowo przypisane do szkoły ale wręcz do niej „przywiązane”, nie tyle z racji konieczności zdawania corocznych egzaminów sprawdzających, ale z racji coraz bogatszej oferty edukacyjnej poszczególnych szkół „przyjaznych” kształceniu domowemu w postaci warsztatów, zajęć dodatkowych dla dzieci a nawet opieki psycholoicznej i pedagogicznej w razie „problemów wychowawczych”. Tak oto szkoła partycypuje coraz bardziej i chętniej w kształceniu domowym dziecka, zastepując w tym zadaniu rodziców - edukatorów domowych. Tak rozumiana edukacja domowa nie tylko mocno opiera się na typowej szkole ale w pełni zaczyna ją przypominać.


Czy taka jest natomiast idea edukacji domowej? Czy owa idea zakłada tak mocne „wspieranie” rodziców przez szkołę z całym jej zapleczem edukacyjnym oraz dozorem psychologiczno-pedagogicznym? Okazuje się, że mimo chlubnych, wielowiekowych tradycji polskiego, klasycznego wychowania domowego, dzięki któremu kształcono z powodzeniem patriotyczne elity narodu, w dzisiejszych realiach edukacja domowa jest dobra i pożyteczna o tyle, o ile jest akceptowana i ściśle kontrolowana przez państwowych urzędników. Stanowiąc zaś dopełnienie powszechnie obowiązującego systemu edukacji, domowe wychowanie przestaje opierać się wyłącznie na „domu”, co pozbawia tę formę kształcenia wyjątkowego charakteru a wręcz wypacza jego ideę.

dr Paulina Dąbrosz-Drewnowska

 

Sulejówek, 11.03.2017 r.

Instytut na czasie!

 

 

 

 

 

 

 

- Jak przedstawić trudne zagadnienia dotyczące Edukacji Domowej (w ostatnim czasie, medialnie, okazuje się, że i politycznie, „problemu społecznego”, dotyczącego małej grupy uczniów)?

- Gdzie szukać odpowiedzi na pytania nurtujące przeciętnego rodzica zainteresowanego edukacją własnego dziecka?

 - Jak odnaleźć się w zawiłych labiryntach przepisów MEN?

Wreszcie:- Co wspólnego z Edukacją Domową ma jętka majowa Ephemeroptera???

Sprawa ED dotyczy raptem kilku tysięcy uczniów, co w skali populacji stanowi wręcz nikły ułamek procenta. O tym jednak, jaką wagę dla Polski ma kwestia Edukacji Domowej, przekonują nas ogólne zainteresowanie i medialny rozgłos, którego doświadczamy przez ostatnie miesiące. Kwestią tą, bardzo aktywnie, zajmują się przedstawiciele MEN i Kuratoriów Oświaty, ministrowie, politycy, ekonomiści, pedagodzy i … „pedagodzy”. A przecież edukatorzy domowi to często zwykli ludzie, którzy korzystają z podstawowego prawa rodziców do wychowania własnych dzieci. Zwykli rodzice, którzy wyposażeni w niezwykłe poczucie miłości i odpowiedzialności chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju i kształceniu swoich dzieci; chcą swoim Pociechom ofiarować więcej i inaczej niż dedykują nam współczesne czynniki społeczne – instytucje. Gorączka wokół współczesnej Edukacji Domowej z jednej strony zwraca zainteresowanie społeczne ku zjawisku i możliwości realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą, z drugiej, przysparza kłopotów w rozumieniu, interpretacji i wdrażaniu nowo powstałych przepisów. Naprzeciw trudnościom i niezliczonym pytaniom rodziców i pracowników placówek edukacyjnych wychodzi Instytut Educatio Domestica, z całym autorytetem ekspertów i doświadczeniem Pionierów Edukacji Domowej. 

Robimy to w praktyce:

11 marca 2017 r. w „Moraczu” (Prywatnej Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Z. i J. Moraczewskich), w Sulejówku, odbył się „dzień otwarty”, dotyczący Edukacji Domowej. Temat główny to „Zmiany w prawie oświatowym – co dalej?”. Dyrektor szkoły, mgr Artur Abramowicz, zaprosił do szkoły grono rodziców - praktyków Edukacji Domowej, kadrę pedagogiczną i rodziców rozważających podjęcie się kształcenia własnych dzieci, a więc osoby bezpośrednio zainteresowane zmianami dokonanymi w ostatnich miesiącach przez MEN. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawicieleInstytutu Educatio Domestica: prezes Instytutu, prof. UAM dr hab. Marek Budajczak i rodzice – praktycy ED. Dyrektor Artur Abramowicz, rad z zainteresowania i licznego udziału środowiska „Moracza” przedstawił ogólne zagadnienia dotyczące zmian w prawie oświatowym i zadał (w myśl głównego tematu spotkania) podstawowe pytanie: „Co dalej?”. Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. UAM dr hab. Marek Budajczak wygłosił wykład okolicznościowy zatytułowany:„O kondycji polskiej edukacji domowej jako społecznego subimago, albo o niebezpieczeństwach metaforyzacji”. Któż mógłby lepiej przedstawić to zagadnienie, niż ekspert, pracownik naukowy, badacz, a przede wszystkim praktyk i pionier ED mający ogląd 25 lat funkcjonowania i przekształcania się Edukacji Domowej w Polsce? Któż dokonałby skrupulatniejszej analizy i oceny kondycji Edukacji Domowej w Polsce? Z cała pewnością nie zawiedli się Ci, którzy oczekiwali od Pana Profesora, aby w sposób przystępny,  ale i niebanalny, skłaniający do głębszej refleksji, przedłożyć tak obszerny temat. Szanowne audytorium mogło się więc dowiedzieć o:

- stereotypowych wątpliwościach i wynikających z nich mitach dotyczących nauczania domowego,

- wewnętrznych kompleksach i zewnętrznych ograniczeniach, będących przyczyną efemerycznej kondycji ED w Polsce.

Z całą pewnością, adresaci wykładu Pana Profesora pobudzeni zostali (poprzez mistrzowsko użytą metaforę) do refleksji i wynikających z niej, głośno artykułowanych spostrzeżeń, pytań i wątpliwości. Panel dyskusyjny przewidziany w programie spotkania był unaocznieniem panującego wokół ED zamętu, dezinformacji i dezorganizacji. Pan profesor Marek Budajczak, Pan dyrektor Artur Abramowicz i Pani w-ce dyrektor Elżbieta Prorok, kompetentnie i cierpliwie odpowiadali na pytania dotyczące ogółu rozporządzeń, jak i indywidualnych przypadków przedstawianych przez zainteresowanych rodziców. Uczestniczące w dyskusji osoby dzieliły się własnymi doświadczeniami z kontaktów z placówkami, szkołami i poradniami, które niestety w większości nie były ani poprawne, ani nawet wiele wnoszące. Dla niektórych osób najwyraźniej było to jedyne miejsce, aby uzyskać obszerne, wyczerpujące odpowiedzi, poparte konkretnymi dokumentami i aktami prawnymi.Jak bardzo potrzebne są takie konferencje, niech świadczy fakt, że trzygodzinna dyskusja kontynuowana była wśród uczestników jeszcze w kuluarach, po zakończeniu spotkania. Doświadczenie otwartych drzwi w „Moraczu” daje przekonanie o słuszności decyzji co do powołania i konieczności istnienia Instytutu Educatio Domestica. Jeśli Edukacja Domowa w Polsce ma mieć rację bytu, musi być poparta roztropnością, doświadczeniem i mądrością autorytetów. Nie może być natomiast zdana na przypadek, nieuczciwą osobistą autopromocję czy reklamiarstwo, bo za drzwiami nauczania domowego stoi konkretny, żywy człowiek. Dziecko i jego rodzic. Rodzina.

Dziękujemy Panu Arturowi Abramowiczowi i kadrze „Moracza” za odwagę, dociekliwość i świetnie zorganizowaną konferencję. 

Zapraszamy do współpracy szkoły, poradnie i instytucje zaangażowane i/lub zainteresowane Edukacją Domową.

Warto bowiem wiedzieć:

- Co wspólnego z Edukacją Domową ma jętka majowa Ephemeroptera???

No cóż. Brawa dla szkoły autentycznie zainteresowanej praktyką ED.

Dagmara Strzelczyk

Poznań, 12.05.2017 r.

PANI MINISTER ZALEWSKA W POZNANIU 

W Sali im. Witolda Celichowskiego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyło się spotkanie Pani Minister Anny Zalewskiej z przedstawicielami środowiska akademickiego i oświatowego Poznania. Po dokonanej przez Panią Minister prezentacji aktualnej fazy procedury wdrażania reformy systemu oświaty i zamierzeń na przyszłość odbyła się konstruktywna dyskusja nad niektórymi kwestiami tej reformy, w tym także nad edukacją domową. W tym spotkaniu miał przyjemność uczestniczyć Prezes Instytutu Educatio Domestica prof. Marek Budajczak. 

 

Warszawa, 1.02.2017 r.

Spotkanie z Prezydentem 

Prezes Instytutu Educatio Domestica prof. Marek Budajczak spotkał się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz prof. Andrzejem Waśko (doradcą Prezydenta do spraw wdrażania reformy oświaty), by omówić niekorzystne zmiany w prawie dotyczące Edukacji Domowej.

 

Wrzesień 2016 r.

25-lecie Edukacji Domowej w Polsce

 

 

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica