Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

26 maja 2021 roku Instytut Educatio Domestica występował w roli wspierającej dla Laboratorium Edukacji Alternatywnej WSE UAM w Poznaniu, podczas organizacji konferencji pt. „Edukacja alternatywna – od cząstkowych innowacji po kompleksowe przełomy”.

Wśród różnorodnych tematów edukacja domowa przewijała się szereg razy. Na jej temat pozytywnie mówił w bardzo dobitnym wystąpieniu główny gość konferencji, P. prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski. Aktualną, okołopandemijną sytuację edukacji domowej omówiła P. mgr Marta Poruszek, a jej przebogatą historię z końca czasów zaborów P. prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska. Wśród uczestników, tak czynnych, jak i biernych, było niemałe grono rodziców edukacji domowej (nawet Rodaczka z dalekiej Kanady).

Choć nie sposób wymienić wszystkich świetnych wystąpień, to ja chciałabym wyróżnić jeszcze dwie niezwykłe relacje: P. ppłk Maciej Ostrowski przedstawił kształty unikalnego eksperymentu pedagogicznego, a przede wszystkim wychowawczego, z okresu międzywojnia, jakim były elitarne rydzyńskie szkoły prof. Tadeusza Łopuszańskiego; wtórował mu, pokazując, czym jest prawdziwe formowanie charakterów, sławny twórca Szkoły pod żaglami, P. kapitan Krzysztof Baranowski. Oba przedsięwzięcia to nie propozycja dla sybarytów!

Wobec rozbudzanego wśród polskich innowatorów i rewolucjonistów apetytu na poznawanie cudzych alternatyw edukacyjnych, konferencja ta ma przerodzić się w cykl spotkań, co organizatorzy już teraz, z dużym wyprzedzeniem, deklarują.

26.05.2021 r.

 Konferencja pt. 

Edukacja alternatywna

– od cząstkowych innowacji

po kompleksowe przełomy  
 

Global Home Education Conference 2020 - Family Rights Regarding Children’s Education: A Brief Look Into the Most Recent Changes (Europe)
 
 
Sytuację w Polsce przedstawił prof. Marek Budajczak, prezes Instytutu Educatio Domestica
 
 
 
 
 

Global Home Education Conference 2020 

09-13.11.2020 r.

Część pierwsza
 
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak – Nieodparty urok edukacji domowej
 
Bożena Boba-Dyga – Edukacja domowa z perspektywy dorosłego beneficjenta. O edukacji domowej w dobie PRL w rodzinie Bobów
 
ks. dr Andrzej Lubowicki – Wpływ edukacji domowej na funkcjonowanie rodziny
 
Agata Głażewska – O radości odkrywania świata z dziećmi
 
Dorota i Krzysztof Piwowarscy – Edukacja domowa – droga do …
 
Dagmara Strzelczyk – Praktyka edukacji domowej w rodzinie 
 
dr Danuta Tomczyk – Wrażliwość edukacyjna babci i dziadka w procesie edukacji domowej wnuków
 
 
Część druga
 
mgr inż. Tomasz Aleksander Mielczyński – Architektura dla edukacji domowej? Próba opisania problemu projektowania habitatów dla rodzin edukujących domowo na przykładzie realizacji „Bio_Arki”
 
Agnieszka Kuczaba-Wysocka – Edukacja domowa w małej miejscowości
 
Anna Dukowicz – O niektórych mitach wokół edukacji domowej 
 
Marta Poruszek – Edukacja domowa wobec wyzwań XXI wieku
 
dr  Katarzyna Pawełek – Kształcenie charakteru młodego człowieka – zapoznane ogniwo wychowania i profilaktyki
 
Jolanta Dobrzyńska – Mity współczesnej edukacji

W spotkaniu tym z jednej strony swymi osobistymi doświadczeniami podzielili się rodzice i dorośli „absolwenci” edukacji domowej, z drugiej zaś - uwzględniając tytułową, rodzinną perspektywę - inspirowali edukatorów domowych znawcy ważnych kwestii z kilku dziedzin antropologii (w części będący też praktykami w zakresie edukacji domowej).

05.09.2020 r.

Część pierwsza i druga ogólnopolskiej konferencji

pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny"

zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica

pod honorowym patronatem

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej,

która odbyła się w sobotę 5 września 2020 r.

 Konferencja pt. 

Edukacja domowa z perspektywy rodziny  
 

Dziękujemy bardzo wszystkim mówcom i pozostałym uczestnikom dzisiejszej konferencji pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny", zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica. Bogactwo przeżyć i głębia refleksji, jakimi się z wszystkimi obecnymi szczerze podzielono, wróży dobrze na przyszłość nie tylko rodzinnym przedsięwzięciom edukacyjnodomowym, ale i edukacji polskiej w ogóle. Dobro przejawia naturalną skłonność do rozmnażania się!

Wielkie dzięki!

Po konferencji!

26.08.2020 r.

Konferencja pt. Edukacja domowa z perspektywy rodziny

Przedstawiamy Państwu program naszej konferencji!
Prosimy o rejestrowanie się za pomocą poniższego arkusza zgłoszeniowego. Po rejestracji otrzymacie Państwo na adres e-mail link do uczestnictwa w konferencji.

Przedstawiamy Państwu gości naszej konferencji:

Instytut Educatio Domestica uprzejmie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane edukacją domową na ogólnopolską konferencję pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny", która odbędzie się 5 września br., w wielkopolskim Lesznie!

W spotkaniu tym z jednej strony swymi osobistymi doświadczeniami z edukacją domową podzielą się jej rodzice i dorośli „absolwenci”, z drugiej zaś – uwzględniając tytułową, rodzinną perspektywę – inspirować edukatorów domowych będą znawcy ważnych kwestii z kilku dziedzin antropologii (w części będący też praktykami w zakresie edukacji domowej).

Zapraszamy!

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbVg6WcrMq7SYOhIRdivMAi26BLRskFVMDeuX-XbNZXDYD-g/viewform?fbclid=IwAR1MOghn0Gqp6zdPZlD7LqKlHoEreb5Q6h2VitIY6RQSSA04fnoDe50CUT8

 

Konferencja pt. "Edukacja domowa z perspektywy rodziny"

Leszno, 22.02.2020 r.

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica