Szanowni Państwo, wyrażamy ubolewanie z powodu ataków na Prezesa Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, Pana dra Mariusza Dzieciątko, który od lat, poświęcając swój osobisty czas, angażuje się w działania na rzecz poprawy stanu prawnego edukacji domowej w Polsce.

Pan dr Mariusz Dzieciątko jest związany z edukacją domową od 2006 roku. Przez długie lata wraz z żoną Joanną uczył swoje dzieci w domu. W maju 2008 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie, w którym objął funkcję Prezesa, co dało mu mandat do reprezentowania Rodzin Edukacji Domowej.

Od 2003 roku działało też w Polsce Stowarzyszenie Edukacji Domowej, którego prezesem był Marek Budajczak, a które było w stałym kontakcie ze Stowarzyszeniem Edukacji w Rodzinie. Prawdą jest, że niezależnie od faktu współpracy nasze stowarzyszenia miały niejednokrotnie odmienne zdania w kwestiach zmian prawnych, ale to zrozumiałe, a sama debata jest potrzebna, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty.

Nasz Instytut, który został zarejestrowany w 2016 roku od początku współpracował ze Stowarzyszeniem Edukacji w Rodzinie i personalnie z Panem dr. Mariuszem Dzieciątko.

Przypomnimy, iż we wrześniu 2021 roku odbyła się konferencja z okazji 30-lecia edukacji domowej w Polsce, którą wspólnie prowadzili prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie oraz prezes Instytutu Educatio Domestica, jako współorganizatorzy tego wydarzenia.

Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie oraz Instytut Educatio Domestica bez konsultacji z rodzinami edukacji domowej, z dyrektorami szkół czy prawnikami nie mogłyby podejmować żadnych decyzji, które uderzyłyby w edukację domową. Obie instytucje stoją na straży jej wolności, dbając o bezpieczeństwo tejże. Obie instytucje współpracowały z Panem Posłem Bartłomiejem Wróblewskim przy wprowadzaniu poprzednich zmian, które weszły w życie w 2021 roku. Niestety, niekiedy bywa, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni nowymi „pomysłami”, które funduje nam MEiN lub posłowie.

Pan dr Mariusz Dzieciątko jest doświadczonym, niezawodowym lobbystą, który wiele dobrego zrobił dla polskiej edukacji domowej, i jest wysoce niemoralnym obwinianie go o to, że za plecami środowiska dogaduje się z Ministerstwem! To zwyczajne pomówienie!

Awantury i podziały wewnątrz naszego, edukacyjnodomowego środowiska stanowią wodę na młyn naszych wrogów, których wszak nie brakuje.

Stąd też ataki na Pana dra Mariusza Dzieciątko, uznajemy z jednej strony za niesprawiedliwe, z drugiej zaś destrukcyjne dla naszych dzieci i nas samych jako edukatorów domowych.

My Panu, Panie Mariuszu, dziękujemy!

Zarząd Instytutu Educatio Domestica

Oświadczenie

Instytutu Educatio Domestica

05.11.2022 r.

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Z poważaniem
prof. UAM dr hab. Marek Budajczak
prezes Instytutu Educatio Domestica

OŚWIADCZENIE

Dotyczy pisma Biura Rzecznika Praw Obywatelskich o sygn. VII.7037.11.2016.KD

4 września 2017 r.
 

 

 

Jako Instytut Educatio Domestica oświadczamy niniejszym, iż pomimo prośby z dnia 24 sierpnia 2017 r., przekazanej nam przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nie będziemy tymczasem przekazywać Rzecznikowi Praw Obywatelskich żadnych spersonalizowanych informacji, ani co do trudności, jakie stworzyło, ani co do wykluczeń, do jakich doprowadziło stosowanie obecnych przepisów prawa oświatowego, które odnoszą się do edukacji domowej (tj. do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą).

Na bazie naszych, dzisiejszych członków Instytutu, doświadczeń w zakresie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich względem spraw edukacji domowej wiemy, iż to obywatel zwraca się z prośbą do RPO, a nie przeciwnie. W naszym rozumieniu zachodzi zatem obawa, iż prośba nam przekazana może być motywowana charakterem aktualnych relacji Rzecznika Praw Obywatelskich z władzami państwa. W te relacje nie zamierzamy się, jako Instytut, angażować.

Skądinąd dysponujemy, publicznie poczynionym, zobowiązaniem P. Minister Anny Zalewskiej do ponowienia rozmów z nami na temat niezbędnych korekt w przepisach regulujących edukację domową. Podobnie, dysponujemy zobowiązaniem Koordynatora Sekcji Edukacja, młode pokolenie, sport w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, P. prof. Andrzeja Waśki, że sekcja ta zajmie się w nieodległej już przyszłości potrzebami polskich edukatorów domowych. Ciągle też, wobec dyskryminacyjnego traktowania edukacji domowej przez państwowe czynniki oświatowe, zachodzi możliwość dochodzenia sprawiedliwości przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica