Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

04.03.2023 r.

Dziecko

w edukacji domowej

Część pierwsza i druga Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Dziecko w edukacji domowej” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica wraz z Laboratorium Edukacji Alternatywnej (WSE UAM) pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, która odbyła się w sobotę 4 marca 2023 r.

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska - Zabawki w edukacji domowej dziecka okresu zaborów.

Alicja Słoniewska - Dlaczego dla edukacji domowej porzuciłam prestiżowe liceum? Moje doświadczenia i przemyślenia związane z ED.

Kinga Lubańska - Prawdziwe życie toczy się w domu.

Mira Anna Faszczowa - Plusy i… plusy edukacji domowej na wsi. (wystąpienie odczytane przez: Emilia Budajczak)

Anna Dzieciątko - Edukacja domowa z perspektywy po zakończeniu edukacji.

Jan Hofman - Przedsiębiorczość w młodym wieku.

Kacper Leszczyński - Nauka języków w edukacji domowej.

Róża Abramowicz - Moja edukacja domowa.

Klemens Wojciech Pitoń - Jak znalazłem swoją drogę dzięki edukacji domowej.

Bożena Boba-Dyga - Szczęśliwe dziecko? Opowieści uczennicy edukacji domowej.

Cześć druga

prof. ANS dr Danuta Tomczyk - Edukacja Domowa jako wyraz troski rodziców o edukacyjny los swoich dzieci.

Filip Wozinski ze wsparciem Ignacego i Bernarda - Edukacja domowa u Wozinskich.

Karol Ostowski - Wpływ edukacji domowej na rozwój osobisty.

Helena Trzeciak - Matura, studia i praca - czy da się żyć bez szkoły?

Emilia Budajczak - "Dolce e amaro" - czyli o edukacji domowej na przełomie XX i XXI wieku.

Eryk Hałas - Możliwości socjalizacyjne dziecka w edukacji domowej.

05.03.2023 r.

27.02.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

pt. "Dziecko w edukacji domowej"

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

25.02.2023 r.

Ogólnopolska Konferencja "Dziecko w edukacji domowej"

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

 

Przedstawiamy Państwu naszych mówców:

24.01.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

 

Informacje: tel. 602 403 492

 

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms
 

 

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

 

Informacje: tel. 602 403 492

04.10.2022 r.