Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Dzień „zamachu (niskiego) stanu”
 
W dniu dzisiejszym, 2 grudnia 2022 roku, przedstawiciele Samorządu Terytorialnego wraz z niektórymi członkami rządzącej Partii – przypomnijmy: obie strony wybrane także i reprezentujące obywateli/mieszkańców, których dzieci realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (czytaj: którym to przyszła fantazja uwalniania się od dobrodziejstwa, jakim jest państwowo-samorządowa szkoła, choć to nauka, jak głosi Konstytucja RP, jest obowiązkowa, a nie ta pierwsza!) – będą starać się w „rozmowach” na temat kształtu subwencji oświatowej obniżyć subwencję na ową zbrodnię, jaką jest „edukacja domowa”!
 
To nie pierwszy raz! To odwieczna walka władzy z „prywatnym i rodzinnym złem”. Władzy, która sobie nie żałuje, ani nie żałuje na swe genialne „projekty”! I żąda prawa do nieskrępowanego rządzenia „publicznymi pieniędzmi". Pieniądze te jednak należą bodaj do podatników i służyć mają im i ich dzieciom, a więc także rodzinom domowej edukacji!
 
Ukradziono już, także z powodu roszczeń „biednych” samorządów (tu akurat zaczęło się od nader biednego Sopotu), pieniądze na domowych „zerówkowiczów” i „wachluje się” (od czasów niezapomnianej Pani Minister, także z Partii, która ledwo co podniosła obniżoną subwencję na edukację domową – podziwu godna „konsekwencja”!) wysokością subwencji dla uczniów edukacji domowej!
 
A wszystko to – a jakże! – przy pełnym respekcie owych Władz dla Konstytucji Najjaśniejszej! To właśnie jest „demokracja”: „reprezentanci” Narodu i Społeczności Lokalnych decydują, co jest dyskryminacją całych grup społecznych, a co jest ich „słusznym (ekonomicznie, racjonalnie, itd., itp.) traktowaniem”.
 
Skoro „Włodarze” tak bardzo chcą uwolnić edukację domową od pieniędzy, niech uwolnią edukatorów domowych także od wszystkich pozostałych rygorów oświatowych i z płacenia odpowiedniej części podatków! Ręczę, że edukacja dzieci objętych tą formą kształcenia nie tylko na tym nie ucierpi, ale w dwójnasób zyska!
Powodzenia zatem w „negocjacjach”! To życzenia dla Członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego!
 
Prezes Instytutu Educatio Domestica
prof. Marek Budajczak

02.12.2022 r.