Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

                                      © 2016-2022 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

18.06.2020 r. 

Przyjazne gesty rządzących względem edukatorów domowych

Po Prezydencie RP, który w 10 dniu czerwca br. w omówieniu swojej Karty Rodziny wskazał na potrzebę wprowadzenia ułatwień dla edukacji domowej, dziś, tj. 18 czerwca, wykonano dwa kolejne, pozytywne kroki w tym celu.

Premier RP, biorący udział w spotkaniu z aktywistami pro-rodzinnymi ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Fundacji Mamy i Taty, którzy podnosili m.in. kwestię potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących edukacji domowej, „zgodził się, że potrzebna jest większa wolność w zakresie edukacji domowej, tam, gdzie służy ona dzieciom” (za tvp.info).

Także dziś grupa posłów PiS wniosła projekt ustawy nowelizacyjnej wobec ustawy Prawo oświatowe (EW-020-187/20), eliminującej rejonizację i konieczność przedkładania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach procedury uzyskiwania zezwolenia na edukację domową, a także wprowadzającej podwyższenie kwoty subwencji dla krajowych dzieci edukacji domowej i specjalnych środków dla edukacji domowej dzieci Polonii.

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak