Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz problem?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

18.06.2020 r. 

Przyjazne gesty rządzących względem edukatorów domowych

Po Prezydencie RP, który w 10 dniu czerwca br. w omówieniu swojej Karty Rodziny wskazał na potrzebę wprowadzenia ułatwień dla edukacji domowej, dziś, tj. 18 czerwca, wykonano dwa kolejne, pozytywne kroki w tym celu.

Premier RP, biorący udział w spotkaniu z aktywistami pro-rodzinnymi ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Fundacji Mamy i Taty, którzy podnosili m.in. kwestię potrzeby wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących edukacji domowej, „zgodził się, że potrzebna jest większa wolność w zakresie edukacji domowej, tam, gdzie służy ona dzieciom” (za tvp.info).

Także dziś grupa posłów PiS wniosła projekt ustawy nowelizacyjnej wobec ustawy Prawo oświatowe (EW-020-187/20), eliminującej rejonizację i konieczność przedkładania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach procedury uzyskiwania zezwolenia na edukację domową, a także wprowadzającej podwyższenie kwoty subwencji dla krajowych dzieci edukacji domowej i specjalnych środków dla edukacji domowej dzieci Polonii.

prof. UAM dr hab. Marek Budajczak