Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz problem?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Rada Programowa Instytutu

Zespół Naukowy:

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński,

prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski,

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,

prof. zw. dr hab. Roman Leppert,

dr hab. Dorota Kubicka,

dr Katarzyna Kochan;

 

Zespół Prawny:

prof. US dr hab. Marek Andrzejewski,

prof. UAM dr hab. Justyn Piskorski,

mec. Andrzej Polaszek,

mec. Wojciech Bronowicz;

.

Zespół Rodziców:

dr Anna Hasiuk - przewodnicząca,

Agnieszka Kuczaba-Wysocka - zastępca przewodniczącej,

Nina Michalak,

Beata Kozłowska;