Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

                                      © 2016-2022 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zasady udzielania akredytacji szkołom i placówkom

współpracującym z rodzinami edukacji domowej 

 

1. Instytut Educatio Domestica udziela szkołom i placówkom warunkowej i ponawianej co dwa lata akredytacji, potwierdzając w ten sposób pozytywną (bardzo wysoką, wysoką lub co najmniej dobrą) jakość współpracy oferowanej przez nie rodzinom edukacji domowej. 

2. Akredytacja Instytutu może zostać cofnięta na podstawie potwierdzonych przez kilka podmiotów informacji o względnie stałym pogorszeniu się jakości owej współpracy. 

3. Akredytacja udzielana jest na pisemny wniosek zainteresowanej nią szkoły lub placówki. O akredytację mogą wystąpić również rodzice współpracujący z daną szkołą. 

4. Decyzje akredytacyjne podejmuje Zarząd Instytutu po konsultacjach z Członkami Instytutu. 

5. Akredytacja Instytutu oparta będzie każdorazowo na informacjach:  

a) formalnych – udostępnianych przez szkołę bądź placówkę, a dotyczących form i zakresu jej działań we współpracy z rodzinami edukacji domowej;  

b) nieformalnych – przekazywanych przez rodziców w postaci uzasadnionych opinii co do charakteru tej współpracy. 

6. Instytut zastrzega sobie prawo do optymalizacji niniejszych zasad w oparciu o praktyczne doświadczenia.