"Dziecko

w edukacji domowej"

Part II

Część pierwsza i druga Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Dziecko w edukacji domowej - Part II” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica, która odbyła się w sobotę 2 marca 2024 r.

 

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska - W co się bawić w pokoju i na wolnym powietrzu? O zabawach dziecięcych okresu zaborów.

Weronika Zielińska i Paweł Zieliński - Doświadczenia absolwenta ED i Licealistki - czemu wolimy Edukację domową od szkół stacjonarnych ?

Marta Wnuk - Moje doświadczenia z edukacją domową - odkrywanie pasji.

Amelia Ossowska - W ED mogę realizować swoje marzenia naukowe.

Dr Artur Michał Wnuk - STEM a edukacja domowa.

 

Część druga

Dorota Dziamska - Ogólnopolski projekt edukacyjny - Nasza Epopeja.

Antoni Szelenbaum - Najlepsza decyzja.

Zuzanna Hofman - ED jako droga do realizacji pasji i zainteresowań.

Szymon Krata - Edukacja domowa jako nauka uczenia się.

Antonina Kowalska - Jak edukacja domowa pozwoliła mi odkryć, co chcę robić w życiu?

Filip Tłustochowicz - Zmiana na edukację domowa w klasie maturalnej.

Dr Bożena Boba-Dyga - Dziecko ED dawniej i dziś, czyli jak zjeść współczesność i się nie udławić?

05.03.2024 r.

23.01.2024 r.

02.10.2023 r.

Serdecznie zapraszamy na

Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

Part II

 

Informacje: tel. 602 403 492

 

Arkusz zgłoszeniowy: 

https://docs.google.com/forms

 

Ogólnopolska Konferencja 

"Dziecko w edukacji domowej"

Part II

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

 

Przedstawiamy Państwu naszych mówców:

24.02.2024 r.

Program konferencji:
 
”Dziecko w edukacji domowej” Part II
 
2 marca 2024 r.
 
10.00-10.10 Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji
 
10:10-10:40 prof. UKW dr hab. Monika Nawrot-Borowska - W co się bawić w pokoju i na wolnym powietrzu? O zabawach dziecięcych okresu zaborów.
 
10:40-10:55 Bartosz Kusiński - Jak edukacja domowa pozwoliła mi odkryć, co chcę robić w życiu?
 
10:55-11:25 Weronika Zielińska i Paweł Zieliński - Doświadczenia absolwenta ED i Licealistki - czemu wolimy Edukację domową od szkół stacjonarnych ?
 
11:25-11:40 Marta Wnuk - Moje doświadczenia z edukacją domową - odkrywanie pasji.
 
11:40-11:55 Amelia Ossowska - W ED mogę realizować swoje marzenia naukowe.
 
11:55-12:25 Dr Artur Michał Wnuk - STEM a edukacja domowa.
 
 
12:25-13:30 – przerwa
 
 
13:30-14:00 Dorota Dziamska - Ogólnopolski projekt edukacyjny - Nasza Epopeja.
 
14:00-14:15 Antoni Szelenbaum - Najlepsza decyzja.
 
14:15-14:30 Zuzanna Hofman - ED jako doga do realizacji pasji i zainteresowań.
 
14:30-14:45 Szymon Krata - Edukacja domowa jako nauka uczenia się.
 
14:45-15:00 Antonina Kowalska - Jak edukacja domowa pozwoliła mi odkryć, co chcę robić w życiu?
 
15:00-15:15 Filip Tłustochowicz - Zmiana na edukację domowa w klasie maturalnej.
 
15:15-15:45 Dr Bożena Boba-Dyga - Dziecko ED dawniej i dziś, czyli jak zjeść współczesność
i się nie udławić?
 
 
15:45-16:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

26.02.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

pt. "Dziecko w edukacji domowej"

Part II

Informacje: tel. 602 403 492

Arkusz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms

02.03.2024 r.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję

 

pt. "Dziecko 

w edukacji domowej"

Part II

 

Informacje: tel. 602 403 492

Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.