Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Sankt Petersburg/Moskwa, 15-19.05.2018 r.

GHEC 2018 – relacja z Rosji

Konferencja, w swej pierwszej, petersburskiej części zaczęła się oficjalnie we wtorek, 15 maja, o 9.00 rano sesją plenarną. Obok rosyjskich organizatorów, wystąpili tu także główni organizatorzy GHEC2018 ze świata, z Mike’m Donnelly’m i Gerald’em Huebner’em na czele. Po kolejnej sesji plenarnej (tu po raz pierwszy wystąpiła ze swoimi „Ośmioma powodami, dla których dzieciaki uczą się najskuteczniej w domu”, Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego GHEC, dr Debra Bell) i dwóch turach potrójnych sesji warsztatowych (ze stosownymi przerwami oczywiście), ten pierwszy dzień zakończono kolacją. Po niej, Komitet Organizacyjny, w którym pracował też prezes Instytutu Educatio Domestica, odbył swoje spotkanie.

Rankiem 16 maja, dwunastoosobowa grupa naukowców, z prezesem IED w składzie, udała się do Moskwy, by następnego dnia, na zaproszenie rektora Moskiewskiego Uniwersytetu, wraz z uczonymi dwóch stołecznych uczelni wziąć udział w specjalnej, całodziennej konferencji na temat prawnych aspektów edukacji domowej.

Pozostali uczestnicy GHEC2018, wciąż na terenie Sankt Petersburga, wzięli w środę udział w obradach o charakterze praktycznym. Ta grupa dotarła do Moskwy późnym wieczorem w czwartek.

W piątek w gronie około 700 osób, w tym około 120 gości z ponad trzydziestu krajów świata, odbyły się dwie plenarne sesje z udziałem ważnych przedstawicieli władz i parlamentu Federacji Rosyjskiej, Cerkwi Prawosławnej i wielkich rosyjskich organizacji pozarządowych. Po południu, w dwóch poczwórnych turach warsztatowych pracowano nad szczegółowymi kwestiami edukacji domowej. Osobny cykl zgromadził naukowców z całego świata (również i tu, drugi ze swoich referatów, nt. związków edukacji domowej z losami narodów, na przykładzie historii odzyskiwania przez Polaków niepodległości, wygłosił prezes IED).

W ostatnim, sobotnim dniu GHEC2018 porządek był identyczny, jak w piątek. Wieczorem dokonano też ceremonii oficjalnego zamknięcia Konferencji i zapowiedziano następne spotkanie.

W trakcie kilku obrad Komitetu Organizacyjnego ustalono miejsce i datę – Filipiny 2020 – kolejnej globalnej konferencji, a także powstanie nowego międzynarodowego ciała, koordynującego globalną współpracę edukatorów domowych. 

Oprócz prezesa Instytutu Educatio Domestica prof. UAM dr hab. Marka Budajczaka, na konferencji Polskę reprezentował także prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, Pan dr inż. Mariusz Dzieciątko.

Od lewej: Tim Chen (Tajwan), prof. Brian Ray (USA) i prof. Marek Budajczak  (Polska)