Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

                                      © 2016-2022 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

26.11.2020 r. 

Zmiany w Edukacji Domowej – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

W dniu dzisiejszym (26 listopada 2020 r.) Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży zebrała się w celu tzw. „pierwszego czytania” poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe (druk nr 464), zakładającego zmiany przepisów regulujących edukację domową.

Przedstawiciel wnioskodawców, P. Poseł Bartłomiej Wróblewski (PIS), przedstawił uzasadnienia i ogólne założenia projektu, według których wyeliminowane mają zostać konieczność przedkładania wraz z wnioskiem o zezwolenie na edukację domową opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i rejonizacja (w rozumieniu współpracy wyłącznie z placówką z terenu województwa zamieszkania dziecka), a także zwiększone miałyby być zakres finansowania uczniów edukacji domowej oraz pomoc udzielana przez państwo dzieciom Polakom, mieszkającym poza granicami kraju.

Po tej prezentacji odbyła się krótka debata, której uczestnicy po części trafnie, acz instrumentalnie, potraktowali przedmiotowy projekt, co skomentował Poseł przedstawiciel wnioskodawców.

Przewodnicząca Komisji wnioskowała na koniec o powołanie podkomisji nadzwyczajnej dla procedowania tej sprawy. Taka też powstała.

Będziemy czekać na rozwój wypadków, choć martwi nieco brak kompetencji uczestników debaty (znają problemy edukacji domowej najczęściej jednostronnie i czytając z notatek). Wygląda jednak, iż jest wreszcie tzw. wola polityczna rządzących, ale jest to łaska, a ta, jak wiadomo, na pstrym koniu jeździ. Obietnice zaś składa się łatwo.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/transmisje

Iza Budajczak-Moder