Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

                                      © 2016-2022 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, wystosował pisma do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z prośbą o rozważenie zmiany niekorzystnych przepisów dotyczących edukacji domowej. 

 

19 marca 2019 r.

16 kwietnia 2020 r.

Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. UAM dr hab. Marek Budajczak, wystosował pismo do Pana Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego z prośbą o rozważenie zmiany przepisów dotyczących edukacji domowej.

Prezes Instytutu Educatio Domestica wystosował pismo do Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w MEN z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.

W dniu 20 maja 2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź.

13 maja 2020 r.

24 października 2019 r.

Prezes Instytutu Educatio Domestica, prof. Marek Budajczak, zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z zapytaniem dotyczącym terminów ważności opinii psychologiczno-pedagogicznych, wydawanych przez poradnie na potrzeby procedury wnioskowania o zezwolenie na edukację domową. 

2 czerwca 2021 r.

W dniu wczorajszym Instytut Educatio Domestica otrzymał odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki na prośbę o wyjaśnienie stanu prawnego w kwestii legalności organizowania przez szkoły egzaminów klasyfikacyjnych całkowicie w postaci zdalnej. W opinii Ministerstwa, „(…) Z dniem powrotu uczniów do szkół i podjęcia na nowo zajęć w trybie stacjonarnym, przywrócone zostały również przepisy § 15 rozporządzenia o ocenianiu wraz z jego regulacjami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego stacjonarnie.” (oba pisma poniżej)