Szkoły polecane przez

Instytut Educatio Domestica

Więcej informacji:

Kontakt

Dzięki Tobie możemy się rozwijać: 

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

Marek Budajczak

Edukacja domowa ... po latach

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Instytut Educatio Domestica

Edukacja oparta na domu i rodzinie obejmuje:

1. zobowiązanie ze strony rodziców do wychowania i wykształcenia swoich dzieci,

2. naukę, dla której dom rodzinny stanowi główną bazę i zaplecze, i która odbywa się pod nadzorem rodziców,  

3. plan nauczania, który łatwo daje się dostosować do sytuacji i potrzeb,  

4. nauczanie w domowym środowisku zamiast w instytucjonalnej klasie,  

5. udział rodziny w życiu lokalnej wspólnoty,  

6. korzystanie z ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych. 

 

www.sobieski.org.pl ("Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej" str. 19)

Prof. Brian D. Ray

Czym jest edukacja domowa?

Prof. Marek E. Budajczak

Co to jest Edukacja Domowa?

Edukacja domowa to odmiana kształcenia, w której rodzice przejmują od czynników społecznych całkowitą za edukację odpowiedzialność, stając się w obrębie rodzinnego domu „nauczycielami” dla własnych dzieci. To klasyczne wyobrażenie jest oczywiście modyfikowane przez realia. I tak, w edukacji domowej biorą niekiedy udział osoby spoza małej rodziny, np. wynajęci nauczyciele, dokonuje się ona także i w innych przestrzeniach poza domem: w muzeach, ośrodkach kultury, siedzibach młodzieżowych organizacji, klubów sportowych, w miejscach kultu religijnego, itp. Wbrew pozorom, właśnie dzięki takim bogatszym kontaktom z członkami własnej rodziny oraz wybranymi ludźmi spoza niej, w istotniejszym niż dla „szkolnych” dzieci stopniu zachodzi intensywna socjalizacja.

     Według badań, dzieci uczące się w domu są dobrze, konstruktywnie „uspołecznione”. Są też dzięki indywidualnemu podejściu bardziej aktywne w swojej nauce, stając się w niej coraz bardziej autonomicznymi badaczami świata, czynnie w nim uczestniczącymi. Także i tu wyniki naukowych badań potwierdzają pozytywne efekty tej formy edukacji, niezależne od poziomu wykształcenia rodziców i dysponowania przez nich uprawnieniami nauczycielskimi, podobnie jak niezależne od stopnia zamożności rodziny. Kariery edukacyjne i życiowe „absolwentów” domowego kształcenia są zdecydowanie pozytywne.

© 2016-2024 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

Wszelkie materiały (treści, teksty, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny: www.edukacja-domowa-instytut.pl. są objęte prawem autorskim

i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2021.1062).

Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

02.04.2022 r.

Kobieta - matka w edukacji domowej

Część pierwsza i druga ogólnopolskiej konferencji pt. „Kobieta - matka w edukacji domowej” zorganizowanej przez Instytut Educatio Domestica wraz z Laboratorium Edukacji Alternatywnej (WSE UAM) pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej , która odbyła się w sobotę 2 kwietnia 2022 r.

Część pierwsza

Powitanie oraz oficjalne otwarcie konferencji: kierownik Laboratorium Edukacji Alternatywnej, prezes IED prof. UAM, dr hab. Marek Budajczak i wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

Prof. UKW, dr hab. Monika Nawrot-Borowska - "Dobra matka tyle warta, co stu nauczycieli". O powinnościach kobiety - matki w rodzinie i wychowaniu domowym na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku

Marta Pskit - "... wszystko, co robić warto, warto robić dobrze."- Jadwiga Zamoyska inspiracją dla edukacji domowej

Anna Marszałek - Serce matki. Jak słuchać głosu swojego serca? Dlaczego warto się kierować intuicją? Dlaczego i jak zadbać o siebie, o napełnienie swojego serca?

Dorota Piwowarska - "Być jak Miriam, czyli o szczęściu, pokorze i ... finansach"

dr Anna Maria Faszczowa - "Priorytety i motywacje mamy edukującej w domu"

Nina Michalak - Ucieczka od systemu.

Cześć druga

dr Magdalena Giercarz-Borkowska - Od "matki-Polki" do "supermatki" - edukatorki domowe w życiu rodzinnym i zawodowym

Agnieszka Pleti - Przestrzeń na rozwój swoich talentów w edukacji domowej.

dr inż. Kamila Pszon-Bartosz - "Wdzięczność za autyzm i edukację domową jako możliwości rozwoju kobiety"

Kornelia Orwat - Z pustego i Salomon nie naleje, czyli jak zadbać o siebie, aby dobrze dbać o edukację domową swoich dzieci

Agnieszka Kuczaba-Wysocka - "Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Czego nauczyłam się przez 10 lat w edukacji domowej.

Dagmara Strzelczyk - "Lęki i smutki mamy w edukacji domowej"

dr Danuta Tomczyk - Adaptacja kobiety do roli matki edukacji domowej.

Podsumowanie konferencji: wiceprezes IED Izabela Budajczak-Moder

Część pierwsza

Część druga

Przedstawiamy Państwu gości naszej konferencji: