Instytut Educatio Domestica

Możliwość wsparcia działań Instytutu Educatio Domestica: 73 8682 0004 0031 0066 2000 0010

Zapraszamy Państwa

do współpracy!

Więcej tutaj: Kontakt

Masz pytania dotyczące edukacji domowej?

Nie wiesz, czy to dobry wybór dla Twojego dziecka? Nie wiesz, którą szkołę wybrać? Nie wiesz, jak załatwić formalności?

Zadzwoń do nas!

Pionierzy edukacji domowej

Blog Izy Budajczak-Moder

Edukacja domowa ... po latach

Marek Budajczak

"Jest to kolejne i rozszerzone wznowienie publikacji profesora Marka Budajczaka, zajmującego się nie tylko praktyką edukacji domowej, ale również prowadzącego rzetelne badania naukowe na temat tej formy kształcenia. Ich wynikiem jest właśnie wspomniana książka, powstała na podstawie obszernej anglojęzycznej literatury przedmiotu, analizy prawa oświatowego kilku państw, jak i licznych kontaktów z rodzinami ED mieszkającymi w Polsce, jak również za granicą. Książka ta wprowadziła także i właścicielkę Wydawnictwa Iosephicum w cudowny świat edukacji domowej, powinna więc rozwiać wiele wątpliwości dotyczących tej sprawy. Myślę, że i dzisiaj będzie dobrze służyła wielu rodzinom."

                                      © 2016-2022 Fundacja INSTYTUT EDUCATIO DOMESTICA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Fundacja Instytut Educatio Domestica  została zarejestrowana w październiku 2016 roku.
 
Fundacja służy dobru polskiej edukacji domowej - dobru dzieci i ich rodziców, którzy wybrali tę szczególną formę kształcenia.
 
Fundację stworzyliśmy wspólnie z naszymi przyjaciółmi, a do współpracy zaprosiliśmy szacowne grono naukowców, prawników, a przede wszystkim rodziców.
 
Zapraszamy Państwa do współpracy!
 

 

Cele fundacji:

1. Upowszechnianie edukacji domowej jako prawnie dopuszczalnej formy realizacji obowiązku nauki.

2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla edukacji domowej w Polsce.

3. Działanie na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych ideą edukacji domowej, oraz innymi formami edukacji alternatywnej.

4. Wszechstronna pomoc rodzinom decydującym się na kształcenie swoich dzieci w trybie edukacji domowej. 

5. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej w zakresie edukacji domowej i alternatywnej. 

6. Działalność szkoleniowa, doradcza i edukacyjna. 

7. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej i artystycznej rodzin edukacji domowej.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.